Návod generátoru nástrojů povinné publicity

Generátor nástrojů povinné publicity evropských strukturálních a investičních fondů je aplikace pro snadnější automatizované vygenerování tiskových dat vybraných formátů k dotačním projektům. Vychází z Manuálu jednotného vizuálního stylu ESI fondů (PDF).

Generátor se skládá z 5ti snadných kroků, na jejichž konci je vygenerované PDF ke stažení.

Důležité upozornění:

Všechny výstupy generované prostřednictvím Generátoru povinné publicity jsou v souladu s Nařízením EK 1303/2013, tudíž platné. Případné disproporce mezi generovanými výstupy a aktuálně platným Manuálem jednotného visuálního stylu ESI fondů, které vznikly grafickými úpravami některých nástrojů, budou odstraněny vydáním nové verze Manuálu JVS v prosinci 2017.

1. krok - Výběr formátu

V prvním kroku si můžete vybrat jeden z osmi formátů, jmenovitě:

  1. Stálá pamětní deska* na výšku o rozměru 300x400 mm
  2. Stálá pamětní deska* na šířku o rozměru 400x300 mm
  3. Dočasný billboard** - Minimální o rozměru 2100x2200 mm
  4. Dočasný billboard** - Horizontální rozložení o rozměru 5100x2400 mm (generované PDF je v poměru 1:2)
  5. Dočasný billboard** - Vertikální rozložení o rozměru 5100x2400 mm (generované PDF je v poměru 1:2)
  6. Plakát A3*** na výšku o rozměru 297x420 mm
  7. Plakát A3*** na šířku o rozměru 420x297 mm
  8. Plakát A3*** pro více projektů (operací) o rozměru 297x420 mm (možno zadat až 3 projekty (operace))

Zvolený formát označte kliknutím a pokračujte žlutou šipkou umístěnou v pravé straně s textem "Vložení údajů".

* Stálá pamětní deska nahrazuje dočasný billboard. Stálá pamětní deska se umístí nejpozději do tří měsíců po dokončení projektu. Je umisťována u projektů, které jsou financovány z EFRR nebo FS, jejichž celkový veřejný příspěvek (veřejným příspěvkem je míněna výše dotace) na projekt překračuje 500 tis. EUR (cca 12-13 mil. Kč dle aktuálního kurzu) a zároveň spočívá v nákupu hmotného předmětu, ve financování infrastruktury nebo stavebních prací.

** Dočasný billboard je použit u projektů, které jsou financovány z EFRR nebo FS, jejichž celkový veřejný příspěvek (veřejným příspěvkem je míněna výše dotace) na projekt překračuje 500 tis. EUR (cca 12-13 mil. Kč dle aktuálního kurzu) a zároveň projekt spočívá v nákupu hmotného předmětu, ve financování infrastruktury nebo stavebních prací.

*** Plakát A3 je použit u projektů, které jsou financovány z ESF nebo jsou financovány z EFRR nebo FS, jejichž celková výše podpory nepřesáhla 500 tis. EUR nebo jsou financovány z EFRR nebo FS, jejichž celková výše podpory přesáhla 500 000 EUR a operace nespočívala v nákupu hmotného předmětu nebo ve financování infrastruktury či stavebních prací.

2. krok - Vložení údajů

V druhém kroku nejprve prosím vyberte název operačního programu, následně se Vám zúží výběrová množina možností pro Název ŘO/ZS a Název fondu.

Dále zadejte Název projektu a Hlavní cíl projektu, které najdete v dotačních dokumentech Vašeho projektu.

V případě formátů dočasných billboardů máte možnost zadat též Popis projektu nebo vložit obrázek projektu. Požadavky na fotografii jsou alespoň 72 DPI.
Grafiku billboardu ovlivňuje sám uživatel vyplněním pole pro Popis projektu (Do popisu lze uvést např. název příjemce, termín realizace, název dodavatele, rozpočet, apod.) nebo nahráním obrázku. Doporučené rozlišení pro "Dočasný billboard - Horizontální rozložení o rozměru 5100x2400 mm" je 5854x3072px, pro "Dočasný billboard - Vertikální rozložení o rozměru 5100x2400 mm" je 6571x3401px. Povolené formáty: obrázky typu jpg/jpeg, png, gif o maximální velikosti souboru 32 MB.

Po vyplnění všech polí formuláře pokračujte žlutou šipkou umístěnou v pravé straně s textem "Nastavení pro tisk".

Pokud chcete opravit hodnoty v předchozím kroku, můžete se vrátit zpět šipkou umístěnou na levé straně s textem "Výběr formátu".

3. krok - Nastavení pro tisk

Ve třetím kroku můžete u stálé pamětní desky zvolit variantu tisku - zda má být dokument vygenerován černobíle, nebo barevně. Černobílá varianta se volí pouze jako podklad pro rytí/výbrus (např. do kamene).

Dále je možné vygenerovat dokument s ořezovými značkami nebo bez nich. Pro tisk na kancelářských tiskárnách doporučujeme generovat bez ořezových značek, v případě tisku profesionálními stroji doporučujeme generovat vč. ořezových značek.

Po výběru pokračujte žlutou šipkou umístěnou v pravé straně s textem "Náhled".

Pokud chcete opravit hodnoty v předchozím kroku, můžete se vrátit zpět šipkou umístěnou na levé straně s textem "Vložení údajů".

4. krok - Náhled

Ve čtvrtém kroku si můžete prohlédnout, zda vygenerovaný dokument reflektuje Vaše požadavky.

Pokud ano, pokračujte žlutou šipkou umístěnou v pravé straně s textem "Stažení dokumentu".

Pokud ne, máte možnost se vrátit zpět na libovolný krok generátoru pomocí šipek na levé straně.

5. krok - Stažení souboru

V pátem, posledním kroku generátoru si můžete stáhnout vygenerované PDF do počítače. Nejprve je třeba projít tzv. "captcha" oveřením zaškrtnutím políčka "Nejsem robot". Pokud proběhne oveření správně, můžete pokračovat kliknutím na tlačítko "Stáhnout soubor PDF".

Pokud vše proběhlo v pořádku, pokračujte tlačítkem "Zpět na hlavní stránku".
Začít s tvorbou dokumentu